Spotkanie organizacyjne - Kutina 22-25.11.2017r

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Podstrona została opracowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Podstrona odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

„HerE smeLls Like Oscar – an international upskilling program of high school students in the field of film journalism"

/Zapach Oskara – międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego/

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  w ramach programu ERASMUS+

 

W dniach 22 – 25 listopada 2017r odbyło się spotkanie organizacyjne w Kutinie. Podczas spotkania przedstawiciele obydwu stron projektu omówili zagadnienia związane z uzyskaniem efektów końcowych projektu i realizacje celów projektu. Dokonano wstępnej analizy i ewaluacji projektu, która ma stanowić podstawę do oceny osiągniecia efektów projektu.

Obserwowano również pracę grupy młodzieży polsko- chorwackiej i oceniano jej efekty.

Obie strony wyraziły zadowolenie z dokonań i pracy uczestników projektu oraz wyraziły żal,że projekt dobiega końca.