Krótkoterminowa wymiana uczniów - Kutina 20-25.11.2017r.

 

 

 

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Podstrona została opracowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Podstrona odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

„HerE smeLls Like Oscar – an international upskilling program

of high school students in the field of film journalism"

/Zapach Oskara – międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego/

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  w ramach programu ERASMUS+

 

W dniach 20 – 25 grudnia 2017r grupa uczniów z naszej Szkoły uczestniczyła w krótkoterminowej wymianie młodzieży w Kutinie. Było to niestety ostatnie spotkanie, z cyklu spotkań projektowych.

Podczas spotkania młodzież prowadziła prace zmierzające do osiągniecia efektów kocowych projektu. Dopracowywano wspólnie raport instruktażowy do filmu przygotowanego przez stronę polską. Młodzież polska i chorwacka dyskutowała nad raportem instruktażowym, jego założeniami i przydatnością dla innych.

Oprócz zajęć warsztatowych czas zajmowały różnorodne zajęcia dydaktyczne – spotkanie z profesorem zajmującym się historią Kutiny, wycieczki terenowe oraz co najważniejsze spotkania w grupach młodzieżowych budujące wzajemne interakcje i przyjaźnie.