DWÓJKA ZAWSZE Z TOBĄ !!!

 

 

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

 

 

I A – Kultur Dalekiego Wschodu

 

Program klasy adresowany jest do uczniów ciekawych świata i jego historii, zainteresowanych uwarunkowaniami kulturowymi, zależnościami między różnymi państwami i kontynentami.

Treści nauczania poświęcamy człowiekowi w otaczającym go świecie dynamicznych zmian politycznych, ekonomicznych i socjologicznych. Klasa jest kontynuacją wieloletnich i sprawdzonych działań edukacyjnych dotyczących problematyki szeroko rozumianej kultury japońskiej i Dalekiego Wschodu. Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy z Zakładem Azji Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Uczniowie uczestniczyć będą w projektach, warsztatach i wykładach dotyczących kultury, dyplomacji czy systemów społeczno-politycznych i ekonomicznych państw Dalekiego Wschodu.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: politologicznych, społecznych, humanistycznych i kulturoznawczych.

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, WOS, geografia

Drugi język:  j.niemiecki / j.francuski

 

                              

 I B – Humanistyczno - społeczna

 

Klasa dla osób zainteresowanych literaturą i sztuką w aspekcie kulturotwórczym i społecznym. Skierowana dla osób zainteresowanych zagadnieniami w zakresie społeczno - kulturowym na bazie mediów społecznościowych i środków masowego przekazu. Zajęcia klasy wzbogacone będą o spotkania z twórcami nowych mediów, kreatorami postaw i dziennikarzami. Planujemy aktywny udział uczniów tej klasy w praktycznym budowaniu wizerunku szkoły w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik. 

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: dziennikarskich, socjologicznych

i politologicznych.

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia

Drugi język:  j.niemiecki / j.francuski

 

     

I C – Biologiczno-chemiczna

 

 

Program klasy adresujemy do młodzieży zainteresowanej biologią i chemią, otwartej na różne formy i sposoby zdobywania wiedzy.

Planujemy tradycyjne zajęcia z przedmiotów kierunkowych,    

a także warsztaty eksperymentalne z wykorzystaniem najnowszych technik poznawania zjawisk przyrodniczych. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami, które pozwalają na wykonywanie obserwacji, pomiarów i badań. Program wzbogacony będzie o pakiet projektów: zajęć terenowych, a także warsztatów tematycznych na wyższych uczelniach.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, psychologii, chemii, biologii.

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia

Drugi język:  j.niemiecki / j.francuski

 

 

                

I D – Design humanistyczno-kulturowy

 

 

Program klasy adresujemy do młodzieży zainteresowanej zjawiskami kultury współczesnej. Uczniowie uczestniczyć będą w wydarzeniach kulturowych zarówno w sferze artystycznej (teatr, film, muzea), jak i marketingowej (projektowanie, design, reklama).

Zapewniamy współpracę z przedstawicielami świata kultury i sztuki. Przewidujemy zajęcia warsztatowe: teatralne, filmowe, analizy filmoznawcze, warsztaty designu

i projektowania oraz wychowanie poprzez sztukę.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: humanistycznych, artystycznych, szeroko pojętej reklamie i promocji.

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia sztuki.

Drugi język:  j.niemiecki / j.francuski

 

   

 

 

Jeśli chcesz się dostać do Naszej Szkoły,

zaloguj się do wszystkich klas,

zwiększysz swoje szanse, aby dostać się do jednej z nich!