Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022

17 maja - 21 czerwca

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (elektronicznie)

25 czerwca – 14 lipca

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie

  o wyniku egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie)

22 lipca

 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 lipca – 30 lipca

 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia              oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału     zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty

02 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (kliknij tutaj)

(link będzie działał po otworzeniu rekrutacji)

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN -  film

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

 

 

UWAGA !!!!
 
INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Komisja Rekrutacyjna II Liceum Ogónokształcącego
przyjmuje dokumenty w dniach:
 

23.07.2021 - 29.07.2021 w godzinach 900 - 1600

30.07.2021 w godzinach 900 - 1500

 

 
Wykaz niezbędnych dokumentów:
 
1.Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 
oraz załączników:
 
DWA ZDJĘCIA O WYMIARACH 30X42 mm
(podpisane na odwrocie: nazwisko i imię , klasa do której został przyjęty uczeń)
 
KARTA ZDROWIA - otrzymuje w szkole przy odbiorze dokumentów lub z przychodni
 
 
DOKUMENTY UCZNIA SKŁADA PEŁNOLETNI OPIEKUN Z WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM ( NA JEDNEJ KARTCE )
 

 

 

ROZPORZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

 

 

ROZPORZĄDZENIE   M I N I S T R A   E D U K A C J I    N AR O D O W E J

z dnia 12 sierpnia 2020r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty i załącznik. Skan dokumentu

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – link do strony MEiN

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022