ROZSZERZENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

język angielski

WOS

geografia

I A

gr 1

język angielski

j. niemiecki

język polski

matematyka

język angielski

geografia

 

język angielski

WOS

geografia

I A

gr 2

język angielski

j. francuski

język polski

matematyka

język angielski

geografia

2

 

język angielski

język polski

historia

I B

gr 1

język angielski

j. niemiecki

język polski

matematyka

język angielski

historia

 

język angielski

język polski

historia

I B

gr 2

język angielski

j. francuski

język polski

matematyka

język angielski

historia

2.

język angielski

biologia

chemia

I C

gr 1

język angielski

j. niemiecki

język polski

matematyka

język angielski

biologia

 

język angielski

biologia

chemia

I C

gr 2

język angielski

j. francuski

język polski

matematyka

język angielski

biologia

3.

język angielski

język polski

historia sztuki

I D

gr 1

język angielski

j. niemiecki

język polski

matematyka

język angielski

historia

 

język angielski

język polski

historia sztuki

I D

gr 2

język angielski

j. francuski

język polski

matematyka

język angielski

historia