Zapraszamy na indywidualne konsultacje z nauczycielami w następujących terminach

/po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub mailowo/.

Dyrektor II Liceum Ogolnoksztalcącego przyjmuje rodziców każdego dnia po uprzednim ustaleniu godziny telefonicznie.

Kalendarz konsutlacji kiedy wszyscy nauczyciele sa dostępni w jednym czasie, w jednym miejscu w zakladce "Terminy zebrań z rodzicami"

 

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI 2020/2021

 

PROSIMY RODZICÓW O WCZEŚNIEJSZĄ ZAPOWIEDŹ WIZYTY:ZE WZGLĘDU NA EWENTUALNE ZMIANY W PLANIE, WYNIKAJĄCE Z PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW,

ZA POŚREDNICTWEM UCZNIÓW LUB TELEFONICZNIE:  42 674 19 99

 

Dyrektor i Wicedyrektor szkoły – po umówieniu spotkania