ZEBRANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Wszystkie spotkania w okresie pandemii odbywają się on - line, na platformie teams /kontakt Rodzica z Wychowawcą przez konto ucznia/

 

 

14 września 2020      zebrania z Rodzicami w godz. 1700 – 1900

16 listopada 2020        spotkanie z Rodzicami w godz. 1700 – 1900

25 stycznia 2021            zebrania z Rodzicami (podsumowanie  

                                                  semestru) w godz. 1700 – 1900

 15 marca 2021        spotkanie z Rodzicami w godz. 1700 – 1900

 12 kwietnia 2021         spotkanie z Rodzicami w godz. 1700 - 1900

 24 maja 2021              spotkanie z Rodzicami   klasy 1 - 2

                                                 w godz. 1700 – 1900