KALENDARIUM SZKOŁY 
 
 
1904  Józef Radwański został właścicielem szkoły przy ul. Cegielnianej 11.
1 X 1906r.   Placówka została przekształcona w czteroklasowe Prywatne Progimnazjum   Męskie Filologiczne, pierwszą w Łodzi szkołę średnią z polskim językiem wykładowym.
27 XI 1917 r. Szkoła została przekształcona w pełne ośmioletnie gimnazjum.
1 III 1918r. Odszedł dotychczasowy właściciel szkoły, Józef Radwański. Nowym właścicielem szkoły został  nauczyciel matematyki, Kazimierz Tomaszewski.
Szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.
1 IX 1933r.  Przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ul. Targowej 63.
1939 -1945r. Okupacyjna przerwa w działalności szkoły.
1 II 1945r.  Wznowiono działalność II Liceum Ogólnokształcącego im Gabriela Narutowicza.
Dyrektorem został Norbert Filutowicz, przedwojenny nauczyciel szkoły. 
1948 r. Pierwsza matura po II wojnie światowej.
1 IX 1956r. Ministerstwo Oświaty przekształciło szkołę z męskiej w koedukacyjną. 
11 IV 1964 r. Odbył się pierwszy powojenny Zjazd Absolwentów i Wychowanków, który ufundował sztandar szkoły, portret Patrona szkoły i tablicę pamiątkową poświęconą „Pamięci profesorów i wychowanków poległych w czasie wojny i okupacji”.
1 IX 1965r.  Szkoła została przeniesiona do nowego budynku „tysiąclatki” przy ulicy Nowej 11/13.
14 XII 1972r.  Wmurowano tablicę pamiątkową z okazji 50 rocznicy śmierci Patrona Szkoły Gabriela Narutowicza.
17 IX 1974 r. Minister Oświaty i Wychowania odznaczył szkołę Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej. 
18 IV 1980 r. Odbył się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków szkoły z okazji 75 rocznicy jej powstania.W trakcie zjazdu szkoła została wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
5 V 1984 r. Odbył się Zjazd Absolwentów połączony z  odsłonięciem Pomnika Patrona Szkoły Gabriela Narutowicza. 
1 IX 1984 r.  Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Sadłocha.
1 VI 1995 r. Odbył się IV zjazd Absolwentów i Wychowanków II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza.
1 XII 1996 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Dariusz Jędrasiak.
15 V 1998 r.  Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 50-lecia matury-rocznik 1948.
12 VI 1999 r.  Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 95 rocznicy jej powstania.
1 IX 2003 r. Po raz pierwszy przyjęci zostali uczniowie trzyletniego liceum.
V 2004 r. Po raz ostatni zdają maturę absolwenci czteroletniego liceum.
4.VI.2004r. - odbył się Zjazd Absolwentów oraz Uroczyste Obchody 100-lecia istnienia Szkoły.
II LIceum otrzymało z tej okazji osobiste Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II.
V 2005 r. Po raz pierwszy zdają maturę w nowej formule absolwenci trzyletniego liceum.
I 2006 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Bielecka.
1 X 2007 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Ochocka.
17 X 2009 r. Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoly z okazji 105-lecia jej powstania.
2011 r. Zawarcie umowy patronackiej z Instytutem Historii Uniwerytetu Łódkiego.
VIII 2012 r. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły mgr Jadwidze Ochockiej.
2012 r. Pierwszy rocznik uczniów rozpoczyna naukę w szkole wprowadzającej zreformowaną podstawę programową kształcenia ogólnego.
2012 r. Uroczyste wmurowanie tablicy pamiątkowej w 90-tą rocznicę śmierci Parezydenta Gabriela Narutowicza.
XII 2013 r. Odsłonięcie tablicy - Kamienia Pamięci - poświęconej Absolwentowi Szkoły / rocznik 1931 / majorowi  Eugeniuszowi G.Kaszyńskiemu ps "Nurt".
III 2014 r. Zawarcie umowy patronackiej z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwerytetu Łódzkiego.
2014  r. 20 rocznica wprowadzenia w szkole nauczania języka japońskiego.
V 2014 r. Ostatni rocznik uczniów zdaje maturę według starych zasad egzaminu
VI 2014 r. Szkoła otrzymuje Medal Serce-Dziecku nadany przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka.
VI 2014 r. Zjazd Absolwentów z okazji 110-lecia istnienia Szkoły, nad którym Patronat Honorowy objął Wojewoda Łódzki.