NASZE MOCNE STRONY

 

Stawiamy na wszechstronny rozwój każdego ucznia

 

Historia i tradycja, która łączy, spaja i napawa dumą, tym się szczycimy. Przekazujemy naszym wychowankom  treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane za doniosłe dla współczesności i przyszłości.

Jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Łodzi – tradycja 117 lat istnienia zobowiązuje. Szanujemy Ją, jesteśmy Jej wierni.

Realizujemy to poprzez coroczne, cykliczne spotkania, w dniu śmierci Patrona Szkoły Prezydenta Gabriela Narutowicza, Absolwentów Naszego Liceum, którzy zdali maturę 50 lat temu – ze Społecznością Szkolną.

Utrzymujemy stały kontakt z emerytowanymi Profesorami oraz Absolwentami.

Sprawujemy opiekę nad grobami  Nauczycieli II Liceum im. G. Narutowicza, którzy odeszli…

 

Bliskie jest nam Wychowanie Patriotyczne młodzieży

ORGANIZUJEMY:

Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Rajdy szlakami bojowymi wspólnie z byłymi żołnierzami AK.

Wyjazdy do miejsc pamięci Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nasi Absolwenci walczyli o Niepodległą i Wolną Polskę – czcimy Ich Pamięć.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ( zdobywamy najwyższe nagrody).

Współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, czego owocem był m.in. wyjazd po Ogień Niepodległości na Ukrainę. Jesteśmy jednym z liderów projektu Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej.

 

Jesteśmy również otwarci na Europę i Świat

Jako jedna z niewielu szkół średnich w Polsce od  20 lat prowadzimy lektorat języka japońskiego.

Wolontariusze  z Japonii prowadzą dla wszystkich uczniów łódzkich szkół, fakultet językowy oraz zajęcia o kulturze Japonii. Młodzież uczęszcza na zajęcia  do  Zakładu Azji Wschodniej WSMiP UŁ, co roku w kwietniu organizujemy  Dzień Japoński w Dwójce.

Wspólpracujemy ze szkołami w Japonii i Wietnamie, organizujemy wymiany zagraniczne - ostatnia była w Japonii.

Bierzemy udział w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, za świetne wyniki w Olimpiadzie Wiedzy o Unii dostaliśmy zaproszenie do Brukseli.

Cyklicznie gościmy w  murach Naszej szkoły młodzież z Izraela.

A jeszcze wiele planów międzynarodowych w trakcie realizacji…

 

Staramy się poznawać również nasz piękny kraj

Jeździmy po Polsce.

Klasy pierwsze odbywają zajęcia integracyjne w atrakcyjnych miejscach Województwa Łódzkiego.

Cyklicznie organizujemy zajęcia ekologiczne  w Załęczańskim Parku Krajobrazowym.

Organizowane są wycieczki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, kopalni soli w Kłodawie i inne miejsca, które występują w programach nauczania.

 

Realizujemy swoje pasje artystyczne

Zdobywamy nagrody w konkursach organizowanych przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne,

BZ WBK Press Foto Junior, Business Centre Club.

Za udział w olimpiadzie artystycznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiad Artystycznych w Warszawie,  nasza uczennica dostała zaproszenie na kierunek artystyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odnosimy sukcesy  literackie biorąc udział w różnych konkursach międzyszkolnych, jak i organizowanych przez Łódzki Dom Literatury.

Spotykamy się z ciekawymi ludźmi i artystami.

Śpiewamy i gramy.

 

Naszą mocną stroną jest sport

Uczniowie uprawiają różne dyscypliny sportu, w których zdobywają wyróżnienia i nagrody.

Jeden z uczniów zawsze strzela w dziesiątkę podczas zawodów organizowanych przez Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, bierzemy udział z sukcesami w Zawodach Promujących Kulturę Fizyczną Rejon 2, w Szkolnych Mistrzostwach Łodzi w lekkoatletyce, gdzie przede wszystkim szybko biegamy, dobrze gramy w siatkówkę plażową, a nasze uczennice świetnie tańczyły, zdobywając medale w kategorii Ruch i Muzyka.

Dążymy cały czas do rozbudowy infrastruktury sportowej i dostosowania jej do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów.

 

Jesteśmy potęgą w Wolontariacie i  PCK

Bierzemy udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK, gdzie zajmujemy czołowe miejsca w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Ogólnopolski Turniej Młoda Krew ratuje życie – honorowe krwiodawstwo skutkuje oddawaniem około 30 litrów krwi rocznie.

Co roku uczestniczymy w imprezach choinkowo-noworocznych dla dzieci z biednych rodzin, organizowanych przez Teatr Wielki w Łodzi.

Na mikołajki zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych z okolicy.

Nasza biblioteka jest potęgą – jako jedna z niewielu szkół w Łodzi posiadamy ponad 14000 książek !!!

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, dla którego z okazji Dnia Dziecka w ramach projektu Wiadukt zapraszaliśmy dzieci z naszego osiedla na wspólne zabawy.

Realizujemy szereg projektów edukacyjno – profilaktycznych, które kierujemy do Dyrektorów szkół łódzkich, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Co roku organizujemy dla młodzieży szkół podstawowych Grę Miejską, a w ramach projektu Hyde Park zapraszamy na  spotkania ze znanymi osobistościami świata sportu i kultury, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat uzależnień. Spotykamy się z artystami, twórcami, innymi ciekawymi ludźmi i rozmawiamy o problemach, sukcesach, planach.

 

W podziękowaniu za te wszystkie działania otrzymaliśmy

Medal Serce Dziecku !!!