PROJEKT

                                                               

100 – letnie łódzkie Szkoły

na 100 – lecie odzyskania Niepodległości

Projekt realizowany przez I i II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

06. - 07. 11. 2018

 

Patronat Honorowy:

 

Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau

Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień

Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska

 

Łódź 2018

 

Cele projektu:

 

- uczczenie 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

- tworzenie współpracy między szkołami przy wspólnych działaniach wychowawczych

- budowanie wśród uczniów szkół postaw patriotycznych

- promowanie działań patriotycznych realizowanych  w szkołach wśród członków społeczności lokalnych

- budowanie więzi międzypokoleniowych opartych na tradycji i historii

- wykształcenie wśród młodzieży umiejętności współpracy w grupie

- budowanie własnych osobistych przeżyć, doznań i przemyśleń wśród uczestników projektu

 

Projekt obejmuje następujące działania:

 

1. Działania informacyjne o projekcie – strona internetowa, plakat, znaczek

Zostaną stworzone materiały promujące akcję oraz zwracające uwagę na wydarzenie.

2. Organizację sesji naukowej dla szkół na temat:  „Niepodległość w szkołach łódzkich…”

Podczas sesji zostaną przedstawione referaty i wystąpienia informujące o uzyskiwaniu Niepodległości przez Polskę, uwarunkowaniach historycznych, politycznych i kulturowych procesu.

3.  Warsztaty: „ 100 lat temu w moim kraju, moim mieście, moim domu. Dotykamy śladów Niepodległej…”

Prezentacja przez uczniów zdarzeń, postaci, scenek, foto­grafii obrazujących odzyskanie czasy odzyskiwania Niepod­ległości przez Polskę.

4. Ogólnołódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – cykliczna impreza skierowana do uczniów łódzkich szkół. Jest to konkurs na najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną od lat cieszący się dużym zainteresowaniem wśród łódzkich szkól.

5. Ustawienie obelisku 100 – lecia w II LO

Przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego ustawiony zostanie obelisk pamiątkowy z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości z pamiątkową tablicą.

6.  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w I LO upamiętniającej 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

7. Stworzenie Alei Niepodległości przez uczniów łódzkich szkół

Przedstawiciele łódzkich szkół, które zgłoszą akces do projektu posadzą swoje drzewka w utworzonej z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości Alei Niepodległości. Chcemy żeby aleja ta na stałe upamiętniała 100 rocznicę odzyskania Niepodległości a jednocześnie była elementem zdobiącym miasto.