DWÓJKA ZAWSZE Z TOBĄ !!!

 

UWAGA !!!!
 
PRZY PRZYNOSZENIU ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PROSZĘ PAMIĘTAĆ O :
 
1. DWA ZDJĘCIA O WYMIARACH 30X42 mm (podpisane na odwrocie: nazwisko i imię, klasa do której został przyjęty uczeń)
2. KARTA ZDROWIA - otrzymuje z gimnazjum przy odbiorze dokumentów lub z przychodni
 
DOKUMENTY UCZNIA SKŁADA PEŁNOLETNI OPIEKUN Z WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM ( NA JEDNEJ KARTCE )
 
 
Godziny pracy komisji rekrutacyjnej :
22.06.2018 godz.900 - 1600
25.06.2018 godz.900 - 1600
26.06.2018 godz. 900 - 1200
12.07.2018 godz. 1200 - 1600
13-18.07.2018 godz. 900 - 1600
19.07.2018 godz. 900 - 1200

 

 

 

Jeśli chcesz się dostać do Naszej Szkoły

zaloguj się do wszystkich klas

zwiększysz swoje szanse aby dostać się do jednej z nich!

W pierwszym tygodniu nauki istnieje możliwość zmiany klasy

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (kliknij tutaj)

 

PROFILE 2018/19

 

Uczniowie klas  Naszej Szkoły cyklicznie biorą udział w projektach międzynarodowych związanych z tematyką  ich profili.

We wszystkich klasach zapewniamy  rozszerzony program  języka angielskiego w międzyoddziałowych klasach sformowanych po wstępnym ocenieniu poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.
 

 

Klasy pierwsze 2018-2019

 

Klasa 1a - Azji Wschodniej i Kultur Dalekiego Wschodu

Program klasy adresowany jest do uczniów ciekawych świata i jego historii, zainteresowanych uwarunkowaniami kulturowymi, zależnościami między różnymi państwami i kontynentami.

Treści nauczania poświęcamy człowiekowi w otaczającym go świecie dynamicznych zmian politycznych, ekonomicznych i socjologicznych. Klasa jest kontynuacją wieloletnich
i sprawdzonych działań edukacyjnych dotyczących problematyki szeroko rozumianej kultury japońskiej i Dalekiego Wschodu. Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy
z Zakładem Azji Wschodniej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologii UŁ. Uczniowie uczestniczyć będą w projektach, warsztatach i wykładach dotyczących kultury, dyplomacji czy systemów społeczno-politycznych i ekonomicznych państw Dalekiego Wschodu.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: politologicznych, społecznych, humanistycznych i kulturoznawczych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, WOS, geografia

 

 

Klasa 1b - Marketingu sportowego i zarządzania sportem

Program klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu marketingu, organizacji i obsługi imprez oraz zarządzania klubem sportowym.

Przewidujemy blok zajęć praktycznych we współpracy z RTS Widzew, a także udział w imprezach sportowych organizowanych przez klub.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: socjologicznych, psychologii i zarządzaniu.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, WOS

 

 

Klasa 1c – Biologiczno – chemiczna

Program klasy adresujemy do młodzieży zainteresowanej biologią i chemią, otwartej na różne formy i sposoby zdobywania wiedzy.

Planujemy tradycyjne zajęcia z przedmiotów kierunkowych, a także warsztaty eksperymentalne z wykorzystaniem najnowszych technik poznawania zjawisk przyrodniczych. Dysponujemy nowoczesnymi i bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami, które pozwalają na wykonywanie obserwacji, pomiarów i badań. Program wzbogacony będzie o pakiet projektów: zajęć terenowych, a także warsztatów tematycznych na wyższych uczelniach.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, psychologii, chemii, biologii.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia

 

Klasa 1d Design – humanistyczno – kulturowy

Program klasy adresujemy do młodzieży zainteresowanej zjawiskami kultury współczesnej. Uczniowie uczestniczyć będą w wydarzeniach kulturowych zarówno w sferze artystycznej (teatr, film, muzea), jak i marketingowej (projektowanie, design, reklama).

Zapewniamy współpracę z przedstawicielami świata kultury i sztuki. Przewidujemy zajęcia warsztatowe: teatralne, filmowe, analizy filmoznawcze, warsztaty designu
i projektowania oraz wychowanie poprzez sztukę.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: humanistycznych, artystycznych, szeroko pojętej reklamie i promocji.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia sztuki oraz przedmiot uzupełniający- techniki graficzne w reklamie.

 

Uwagi ogólne:

Do celów promocji nauczyciele przedmiotów stworzą otwartą formułę lekcji dla danego oddziału i zaprezentują swoje pomysły w ramach drzwi otwartych dla zgłoszonej przez gimnazja grupy/ klasy.

Wszelkie sugestie, pomysły, uwagi, obserwacje, którymi zechcą podzielić się NASI GOŚCIE z GIMNAZJÓW będą dla nas wartościowe i pomocne.