• Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • 07.04.2021

  Moduł Deklaracja dostepności został zmodyfikowany

 • 07.04.2021

  Moduł Deklaracja dostepności został zmodyfikowany

 • Wyniki XVII Międzyszkolnego Konkursu „Człowiek – równowaga – zdrowie”

  Wyniki XVII Międzyszkolnego Konkursu „Człowiek – równowaga – zdrowie”

  Kategoria: szkoły podstawowe

  I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 189 im. Wandy Zieleńczyk w Łodzi (Poster II)

  II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi oraz Szkoła Podstawowa Nr 189 im. Wandy Zieleńczyk w Łodzi (Poster I)

  III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim (Poster II)

   

   

  Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

  I miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi (Poster I) oraz SMS – Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim (Poster I)

  II miejsce: XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi (Poster I)

  III miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi (Poster II)

   

  Na ogólny wynik konkursu składała się suma punktów uzyskanych w wyniku głosowania Komisji Konkursowej i internautów.

   

  Gratulujemy oraz dziękujemy za udział w XVII Międzyszkolnym Konkursie „Człowiek
  – równowaga – zdrowie”.

   

  Nagrody i dyplomy dla uczniów oraz zaświadczenia dla nauczycieli będzie można odbierać
  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi od 14 kwietnia 2021r.

 • Konkurs fotograficzny "Znaki wiosny"

  Konkurs fotograficzny "Znaki wiosny"

  Zimie już podziękujemy, bo  jak mówi ludowe porzekadło:” Na Świętego Grzegorza idzie zima do morza”. 

  Za to z chęcią powitamy wiosnę i słońce i cieplejsze dni 

  Już przecież połowa marca, co Wam się marzy? Wyższa temperatura na zewnątrz, pierwsze listki na krzewach I drzewach, powrót ptaków z dalekich krajów, pierwsze kwiaty, pierwsze miłości?.... 

  Ogłaszamy konkurs “Znaki wiosny” 

  czekamy na zdjęcia budzącej się do życia przyrody, tej nieożywionej jak i ożywionej. 

  Gramy o nagrodę Dyrektora 

  Własnoręcznie wykonane fotografie może przysłać każdy: uczniowie, nauczyciele 2 LO, absolwenci i kandydaci na naszych uczniów. 

  Prace przesyłamy na adres 2liceum.projekty@wp.pl do 30 marca. 

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia. 

  Do dzieła!!! 

                                      Znaki_wiosny_regulamin.docx​​​​​​​

                                 


 • XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „CZŁOWIEK – RÓWNOWAGA – ZDROWIE”

  XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

  „CZŁOWIEK – RÓWNOWAGA – ZDROWIE”

  pod patronatem

  Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  Organizatorem XVII Międzyszkolnego Konkursu „Człowiek – Równowaga – Zdrowie”
  jest II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi


  Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

  szczegóły w załączniku


  XVII_regulamin_konkursu.doc​​​​​​​

 • 500+ ważne informacje !!!

   

   

  WAŻNE!!!

   

  OD 1 LUTEGO 2021 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.   

   

  Wnioski można składać za pośrednictwem:

   

  • systemów teleinformatycznych banków
  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
  • platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

   

   

  Od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
  www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69

   

  Pamiętaj !

   

  Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku !

   

   

   

 • Szkoła od 18 stycznia 2021r.

  Szkoła od 18 stycznia 2021r.

  Od 18 stycznia 2021r. szkoły nadal funkcjonują w ograniczonym zakresie. Zajęcia prowadzone są on-line.

  Zakres funkcjonowania szkół określa nowe rozpozrządzenie MEN

  https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf

 • Szczepienia - Covid - 19

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz rozpoczęciem szczepień przeciw Covid-19 przesyłamy materiały informacyjne.

  Proszę przeczytajcie - to ważne !

  Źródło informacji o szczepieniach przeciwko #COVID19.

  Strona internetowa: gov.pl/szczepimysie

  #SzczepimySię

   Informacje o szczepionce - https://fb.watch/2_u1NWj68t/

  Film- szczepienia -https://fb.watch/2_ufds5GpG/

  Informacje na temat szczepień - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

  Film- prof. Anna Piekarska  -https://www.youtube.com/watch?v=_SHl-ag2D_s&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3QBYV7v_iw1b_Rw4dSAbS_LO3IQgKAF0UBzF9TLmR823XMX9vx5SKr5hg

   

  Z pozdrowieniami

  Życząc przede wszystkim ZDROWIA i pomyślności w Nowym Roku

  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

   

 • Zmiany terminów klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

  Zmiany terminów klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

  Data 05.12.2020

   

  Zarządzenie nr KZ/C/14/2020

  Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
  w sprawie wprowadzenia zmian w terminach roku szkolnego 2020/21
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 i1378)

  2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 2111)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  W związku z wprowadzeniem w r. szk. 2020/21 na terenie całego kraju ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. zmienia się kalendarz roku szkolnego w II LO:

  do 18.01.2021r. (poniedziałek) – informacja o ocenach

  do 26.01.2021r. (wtorek) – wystawienie ocen

  RADA PEDAGOGICZNA SEMESTRALNA -  01.02.2021r. (poniedziałek)

  § 2

  II semestr trwa od 1 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

   

   

  § 3

  Zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr 2020/21 odbędzie się 1 lutego 2021 r. w zależności od sytuacji epidemiologicznej on-line lub w szkole.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.

   

   

                                                                                               Dyrektor Szkoły

   

   

   

                                    Data 05.12.2020

   

  Zarządzenie nr KZ/C/15/2020

  Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
  w sprawie wprowadzenia zmian w terminach dni wolnych od zajęć dydaktycznych w r. szk. 2020/21 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 i1378)

  2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 2111)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  W związku z wprowadzeniem w r. szk. 2020/21 na terenie całego kraju ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. anuluję dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na 4 i 5 stycznia 2021 r.

  § 2

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone zostaną w innym terminie

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.

   

                                                                                               Dyrektor Szkoły

   

   

   

 • Zawieszenie zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym

  Zawieszenie zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym

  Zgodnie z decyzją MInistra Edukacji Narodowej zajęcia stacjonarne w II LIceum Ogólnokształcącym zostają zawieszone. Od dnia 19 października 2020r. przechodzimy na nauczanie zdalne. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem. Każdy uczeń posiada sprawną kamerkę i mikrofon - jest to warunek zaliczenia udziału w zajęciach.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Śp. Profesor Aleksander Łynka

  Śp. Profesor Aleksander Łynka

  Dziś w nocy zmarł Profesor Aleksander Łynka.Zmarł nagle...Odszedł Człowiek, który był dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza bardzo ważny. Budował wizerunek Naszej Szkoły. Uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. Wychował wiele pokoleń młodych ludzi budując w nich poczucie wartości, poszanowania tradycji i patriotycznych postaw...Dla nas był Przyjacielem. Jego słowa, Jego uśmiech, Jego spokój pomagały nam w wielu trudnych sytuacjach...Nie da się napisać słowami jak wiele dla nas znaczył...Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza

 • Edukacyjne ABC w czasie COVID-19

  Edukacyjne ABC w czasie COVID-19

  Edukacyjne ABC w czasie COVID-19

  Prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie:

  https://uml.lodz.pl/edukacja/edukacyjne-abc-w-czasie-covid-19/

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

  Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi informuje,

  że rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020r.

  godz.   9.00 - spotkanie uczniów klas pierwszych w Atrium II LO

  godz.   9.30 - spotkanie uczniów klas drugich pogimnazjalnych z Wychowawcami w salach

  godz. 10.00 - spotkanie uczniów klas drugich po szkole podstawowej z Wychowawcami w salach

  godz.   10.30 - spotkanie uczniów klas trzecich z Wychowawcami w salach

   

  W przypadku zmian w sytuacji epidemiologicznej występującej  na terenie Województwa Łódzkiego sposób rozpoczęcia może ulec zmianie. Bieżące informacje podane będą na stronie internetowej Szkoły

 • Lista podręczników rok szkolny 2020/21

  Lista podręczników rok szkolny 2020/21

  Lista podręczników rok szkolny 2020/21

  W zakładce do pobrania znajduje się aktualny wykaz podręczników dla wszystkich poziomów klas na rok szkolny 2020-2021

   

 • Ósmoklasisto ...

  ...zbliża się czas wyboru przez Ciebie szkoły średniej, w której spędzisz kolejne cztery lata swojego życia. To ważny dla Ciebie wybór. 

        Zapraszamy na Facebooka

  II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza        w Łodzi. Kliknij i zajrzyj. Znajdziesz tam informacje, które być może wpłyną na Twoją decyzję i zostaniesz naszym uczniem, członkiem Społeczności II Liceum Ogólnokształcącego, najstarszej szkoły średniej w Łodzi.

   

   

                                          Zapraszamy !

 • XVI Konkurs "Człowiek - Równowaga - Zdrowie" rozstrzygnięty !

  Wyniki XVI Międzyszkolnego Konkursu „Człowiek – równowaga – zdrowie”

  Kategoria: szkoły podstawowe

  I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

  II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi

  III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 189 w Łodzi

   

   

  Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

  I miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi

  II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

  III miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

   

  Wyniki konkursu na poster „Zmiana klimatu a choroby wektorowe człowieka”

  Kategoria: szkoły podstawowe

  I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi

  II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 189 w Łodzi

  III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

   

  Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

  I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

  II miejsce: SMS – Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim

  III miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi

   

  Nagrodę Internautów na poster „Zmiana klimatu a choroby wektorowe człowieka” zdobyło I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  w Koluszkach

   

  Gratulujemy oraz dziękujemy za udział w XVI Międzyszkolnym Konkursie „Człowiek – równowaga – zdrowie”.

   

  Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 • Zawieszenie zajęć ...

strona: